Det finnes en egen oversikt over muligheter og fremgangsmåter for ulike databaser.

I eksempelet nedenfor vises import fra databasen PubMed.

Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase (f.eks. PubMed) er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i EndNote i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Lagre referansene i rett format på i en fil
 3. Hente inn filen i EndNote og angi hvilket format den har

Fremgangsmåte for PubMed:PubMed

 • Søk frem de ønskede referansene
 • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
  Klikk «Send to:» oppe til høyre i skjermbildet
 • Sett Choose destination til File
 • Velg formatet MEDLINE
 • Klikk på knappen Create File
 • Velg Lagre/Save på spørsmål om hva du vil gjøre med filen
 • Det kommer frem en dialogboks hvor du velger å lagre filen
 • Angi filnavn og -plassering

EndNote

 • Velg Import fra File-menyen (eller velg knappen  fra verktøy-raden)
 • Velg File
 • Klikk på Choose File-knappen for å velge den lagrede filen (se over)
 • Velg PubMed under Import Option (velg Other Filters om PubMed ikke ligger på den første nedtrekksmenyen)
 • Klikk på Import-knappen og de lagrede referansene hentes inn i EndNote!